A collaboration project between Linda Emmy Al-ghussein and Fabian Olovson

(restlessminds)

Back

 

 

Projects

Workshops

CV

 

Gallery Torpet

 

 

 


Art Test Field

Att balansera mellan: Vänskap, förtroende, värdigt liv, motivera, SIP-möte, eget val, stimulera, oro, inspirera, sysselsättning, ECT, ångest, kärlek, passivitet, utskriven, inskriven, LPT, ÖPT, KBT, förmyndarskap, insikt, öppenvård, orosanmälan, familjebehandlare, godman, ersättning, hygien, infall, mobila teamet, hopp, APO dos, nedtrappning, utsättningssymtom, m66, gemenskap, spektrum, boendestödjare, överraskad, utmattning, vanföreställningar, vårdkontakt, oförmögen, isolering, depression, styrka,  sömnlöshet, aggression, stress, avbruten, akut, fullmakt, lägga ut, rycka ut, ljudlös, missbruk, obetalt, kommunen, dosett,  bistånd, handläggare, kontaktperson, utredning, sluta, börja, uppmuntra, förhala, kö, frustration, anpassning, nitlott, ensamhet, perspektiv och sorg

För att orka gå vidare.